top of page
Περιβάλλον για το δήμο Βριλησσίων
Ασφάλεια Πολιτική Προστασία για το δήμο Βριλησσίων
Παιδεία και Νέα γενιά για το δήμο Βριλησσίων
Αθλητισμός για το δήμο Βριλησσίων
Κοινωνική συνοχή και υγεία για το δήμο Βριλησσίων
Ψηφιακός μετασχηματισμός για το δήμο Βριλησσίων
Τοπική Ανάπτυξη για το δήμο Βριλησσίων
Οικονομία και χρηματοδότηση για το δήμο Βριλησσίων
Υποδομές

Η βελτίωση των αστικών υποδομών είναι η βάση για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας στην πόλη μας. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδίου για τα έργα που πρέπει να γίνουν αλλά και για τη συντήρηση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υποδομών αποτελεί προτεραιότητά μας. Στο σχέδιο μας εντάσσουμε μια νέα στρατηγική για την βιώσιμη αστική κινητικότητα, τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα καλύπτουν καίριες κοινωνικές ανάγκες και θα αξιοποιούν καινοτόμα εργαλεία και «έξυπνες» λύσεις που παρέχει η τεχνολογία, καθώς επίσης και την αξιοποίηση της δημοτικής μας περιουσίας και των δημόσιων χώρων.

Υποδομές για το δήμο Βριλησσίων
μαζί αλλάζουμε τα Βριλήσσια
Περιβάλλον - Καθαριότητα

Η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουμε ως τοπική κοινωνία - κοινότητα αποτελούν για εμάς τους βασικούς άξονες για μια σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Ο Δήμος μας πρέπει να επιτελέσει έναν δημιουργικό ρόλο ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος της πόλης μας ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας νέας βιώσιμης αναπτυξιακής τοπικής πολιτικής με κέντρο τον άνθρωπο. Η προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος στην πόλη μας ανάγεται ως βασικό συστατικό στοιχείο μιας τέτοιας προσπάθειας με τελικό στόχο την αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής όλων μας.

Ασφάλεια & Πολιτική Προστασία

 

Η ενίσχυση της ασφάλειας στα Βριλήσσια αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μέλημα. Το δημόσιο αίσθημα ασφάλειας είναι βασική κοινωνική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ίδιας της ποιότητας ζωής στην πόλη μας και της υγιούς ανάπτυξης της τοπικής μας κοινωνίας. Επιπλέον, μετά και τις τραγικές συνέπειες των πρόσφατων καταστροφών που έπληξαν τη χώρα μας, απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, είναι μείζονος σημασίας και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με δεδομένη τη μεγάλη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη μας.

Παιδεία & Νέα Γενιά

 

Αν θέλουμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία τότε οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την Παιδεία. Από τον τρόπο δηλαδή που θέτουμε τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτίσουμε το κοινό μας παρόν και μέλλον. Οι προοπτικές, όμως, που τίθενται στο χώρο της παιδείας απαιτούν την αποτελεσματική και ουσιαστική παρέμβαση και τον ενεργό ρόλο των δυνάμεων της τοπικής μας κοινωνίας και ειδικότερα του Δήμου μας. Η δική μας έμφαση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η διοικητική δομή και λειτουργία του Δήμου ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης παρέμβασης στα θέματα Παιδείας της πόλης.

Αθλητισμός & Πολιτισμός


Ο Αθλητισμός δεν είναι απλώς μια μορφή σωματικής άσκησης. Είναι τρόπος ζωής, τρόπος υγιούς κοινωνικοποίησης, θεμέλιο για τα παιδιά και τους νέους. Είναι μέσον για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Στην πόλη μας, παρότι υπάρχει παράδοση μεγάλων αθλητικών διακρίσεων σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, σημειώνεται σημαντική υστέρηση, από πλευράς Δήμου, τόσο σε επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων όσο (και κυρίως) σε επίπεδο αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων. Το δικό μας σχέδιο έχει δύο σημεία αναφοράς:

α) την αναβάθμιση και συντήρηση των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων 

β) την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών που έχει ανάγκη η πόλη μας.

Ο Πολιτισμός ως βασική κοινωνική έκφραση αποτελεί κατά την δική μας αντίληψη ένα σύνθετο σύνολο αξιών, γνώσεων, τέχνης και Παιδείας. Η ανάπτυξή του στην πόλη μας και η δημιουργία υψηλού πολιτισμικού κεφαλαίου προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας μπορεί να τονώσει την ίδια την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες για ένα νέο περιβάλλον συμμετοχής και δεσμών επικοινωνίας των συμπολιτών μας αναδεικνύοντας παράλληλα και την τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Βασικός άξονας ενός τέτοιου σχεδίου είναι η ενεργοποίηση των συμπολιτών μας στις πολιτιστικές δράσεις και στις δραστηριότητες του Δήμου μας με τρόπο δημιουργικό και συμμετοχικό.

Πολιτισμός για το δήμο Βριλησσίων
Κοινωνική Συνοχή & Πρωτοβάθμια Υγεία

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο κοινωνικής προστασίας σχεδιάζοντας και δημιουργώντας ένα πλέγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ίσων ευκαιριών για όλους. Ιδιαίτερα οι Δήμοι πρέπει να αναπτυχθούν σε πυλώνες προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στην υγεία, στην προστασία της οικογένειας, στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, στην προστασία και φροντίδα της τρίτης ηλικίας και στην προστασία του δικαιώματος στην εργασία. Στόχος μας είναι η υλοποίηση ενός κοινωνικού προγράμματος στην πόλη μας που θα ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στα αιτήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα Βριλήσσια.

Βριλήσσια "Έξυπνη Πόλη"

 

Βασική φιλοσοφία του προγράμματός μας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών που έχουν ως στόχο τη σύνδεσή μας με τις πλέον σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις της πόλης μας προκύπτει από μια βαθιά κοινωνική ανάγκη: την αμεσότερη, διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι μέθοδοι και οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία είναι τεράστιες και μπορούν να αξιοποιηθούν εντός του πλαισίου που ορίζει η πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελούν στο πρόγραμμά μας βασικούς άξονες δράσης. Τόσο το μοντέλο λειτουργίας του Δήμου όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες πρέπει και στην πόλη μας να εκσυγχρονιστούν και να περάσουμε έτσι από την εποχή της παθητικής πρόσβασης στις υπηρεσίες στην ενεργή συμμετοχή του πολίτη. Απαιτείται όμως άμεση αλλαγή νοοτροπίας και ανασχεδιασμός των οργανωτικών δομών και υπηρεσιών.

Τοπική Ανάπτυξη

 

Βασικός πυλώνας του σχεδιασμού μας αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης, καθώς και η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσω συγκεκριμένης δέσμης πολιτικών που θα εστιάζουν στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την ανάπτυξη, στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη νέων ιδεών, προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών που θα απαντούν στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας για τα Βριλήσσια της επόμενης πενταετίας θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία (ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Για τον λόγο αυτόν θεσπίζουμε άμεσα ειδική δομή εντός του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό για την μέγιστη δυνατή απορρόφηση των χρηματοδοτικών αυτών πόρων.  Τα Βριλήσσια στο τέλος της επόμενης πενταετίας θα είναι πρωτοπόρος Δήμος στην απορρόφηση και αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων.

bottom of page